Giải Vô địch KVTT Tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II, năm 2019

SK 367: Chung kết Hạng FAA Toàn năng 10 điệu Tendance (22:54 18/8)

1
256
Phạm Trần Anh Thư
LUÂN OANH DANCESPORT
2
151
Trần Nguyễn Hoàng Diệu
DreamDance Gia Lai
3
262
Nguyễn Thị Loan Phương
LUÂN OANH DANCESPORT
4
253
Tạ Liên Giang
LUÂN OANH DANCESPORT
5
251
Lương Bảo Trí Dũng
LUÂN OANH DANCESPORT
6
263
Huỳnh Vũ Thiệu Miên
LUÂN OANH DANCESPORT

SK 357: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin (21:48:12 18/8)

1
211
Bùi Phạm Thanh Thảo
Hoàng Sương Dancesport Center
2
151
Trần Nguyễn Hoàng Diệu
DreamDance Gia Lai
3
14
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
4
233
Nguyễn Thế Huy
LUÂN OANH DANCESPORT
5
250
Lê Phương Tú
LUÂN OANH DANCESPORT
6
216
CHÂU BẢO ANH
Hue Talent