Linh Anh Cup Open DanceSport Championship 2020

SK 189: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard (03:16:48 11/1)

1
270
Nguyễn Lâm Linh Đan
Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
2
271
Nguyễn Thùy Dương
Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
3
118
Nguyễn Phương Ngân
Clb Linh Anh

SK 190: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard (03:21:54 11/1)

1
218
Ngô Hương Nhi
PRO-G ACADEMY
2
182
Đinh Quỳnh Chi
Dancesport HD
3
119
Nguyễn Quang Minh
Clb Linh Anh