Giải KVTT Đà Nẵng mở rộng lần thứ IV, năm 2019

SK 385: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard (14:00:48 10/11)

1
217
Đào Thị Ngọc Mơ
LUÂN OANH DANCESPORT
2
218
Hồ Ngọc Phương Thảo
LUÂN OANH DANCESPORT
3
221
Trần Lê Quỳnh Anh
LUÂN OANH DANCESPORT
4
225
Phạm Phương Ly
LUÂN OANH DANCESPORT
5
224
Nguyễn Phúc Ân
LUÂN OANH DANCESPORT
6
457
Trần Thư Kỳ
Trần Huy Dancesport Quãng Ngãi

SK 384: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard (13:57:12 10/11)

1
162
Nguyễn Thị Loan Phương
LUÂN OANH DANCESPORT
2
217
Đào Thị Ngọc Mơ
LUÂN OANH DANCESPORT
3
220
Mai Nguyễn Hiền Nhi
LUÂN OANH DANCESPORT
4
457
Trần Thư Kỳ
Trần Huy Dancesport Quãng Ngãi