Giải KVTT Đà Nẵng mở rộng lần V - 2020

SK 354: Chung kết Hạng FA U12 Latin (12:35:54 14/11)

1
208
Phạm Tường Ngân
LUÂN OANH DANCESPORT
2
193
Phạm Băng Băng
LUÂN OANH DANCESPORT
3
44
Trần Đặng Hương Giang
CLB Lực Thư Dancesport
4
107
Hồ Ngọc Phương Thảo
LUÂN OANH DANCESPORT
5
235
Nguyễn Phương Vy
LUÂN OANH DANCESPORT
6
199
Lê Hà My
LUÂN OANH DANCESPORT

SK 353: Chung kết Hạng F4 U12 Latin (12:33:54 14/11)

1
387
Trần Xuân Nghi
Trường THCS Trưng Vương
2
201
Vũ Ngọc An Nhiên
LUÂN OANH DANCESPORT
3
195
Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh
LUÂN OANH DANCESPORT
4
235
Nguyễn Phương Vy
LUÂN OANH DANCESPORT
5
110
Phan Nhật Minh Anh
LUÂN OANH DANCESPORT