Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ 6 năm 2019

SK 375: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 4 (10:44:00 20/10)

1
38
Nguyễn Kim Nhã
Bắc Ninh Dancesport
2
37
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Bắc Ninh Dancesport

SK 374: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 3 (10:42:00 20/10)

1
36
Trần Minh Thư
Bắc Ninh Dancesport
2
34
Nguyễn Hà Kiều Vy
Bắc Ninh Dancesport
3
35
Nguyễn Gia Ngọc Ánh
Bắc Ninh Dancesport