Giải KVTT, Nghệ thuật, Đồng diễn: Dân vũ - Zumba Line Dance - Shuffe Dance - Fitness Dance - Nhảy hiện đại - Aerobic tỉnh Đắk Lắk mở rộng lần thứ I năm 2024

Event 264: Chung kết Hạng E5 Thầy trò Trung niên KVNT (21:25:30 16/6)

1
50
Nguyễn Hoàng Lốc/Bùi Thị Thu Hằng
Ban Me Dance
2
44
Hoàng Nông/Ánh Tuyết
Ban Me Dance
3
69
Trần Hòa/Lê Hồng Thương
Ban Me Dance

Event 265: Chung kết Hạng EO7 Vô địch KVNT (21:27:00 16/6)

1
51
Nguyễn Hoàng Lốc/Nguyễn Thùy Liên
Ban Me Dance